Stichting Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival is een publiek-private samenwerking, waarbij gemeente, bedrijfsleven en de verschillende creatieve sectoren betrokken zijn. Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het Amsterdams bedrijfsleven en de culturele sector.

Stichting Amsterdam Light Festival is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hier vind je de verslagen van de stichting en diens doelstellingen.

Bestuursleden

Felix Guttmann (voorzitter)
Caroline Receveur (Penningmeester)
Björn Stenvers  (Secretaris)
Rogier van der Heide (Lid)

KVK NUMMER: 52374858
RSIN: 850415962
FISCAAL NUMMER: 850415962